Zveme Vás na každoroční školení bezpečnosti v elektrotechnice
a na povinné přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

konané 20. a 21. února 2020 od 7:00 hodin
v příjemném prostředí velkého sálu restaurace ve Vsisku

Přezkoušení je povinné nejméně jednou za tři roky.
Ve dnech 20. a 21. února 2020 je v ceně školení
či přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. zahrnuta svačina a oběd.
Přezkoušení proběhne po skončení školení.

V případě zájmu a pro bližší informace
nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Na viděnou ve Vsisku se těší
firma ELVA – elektrorevize
Ing. Libor Vanek

Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Deskových zemničů se v ČR…
  2. Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?
  3. Jak vysoko má být umístěn střed číselníku elektroměru v elektroměrovém rozvaděči?
  4. Jakým minimálním průřezem vodiče se připojují SPD typ 1 pro ochranu proti blesku?
  5. Jak má být dodáno elektrické zařízení?

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica