Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Provizorní zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného pracovníka znalého s vyšší kvalifikací. Četnost kontrol tímto pověřeným pracovníkem stanoví prokazatelně ........? před uvedením prozatímního zařízení do provozu s ohledem na místní podmínky.
  2. Jak má být prováděna resuscitace jsou-li k dispozici 2 zachránci?
  3. Pro každé elektrické zařízení musí být určena…
  4. Jako ochranné vodiče nebo vodiče ochranného pospojování se nesmí použít tyto kovové části:
  5. Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica