Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Kde sprchová hlavice u sprch bez vaničky není snímatelná, je zóna 1 ohraničena svislou plochou (plochami) s poloměrem od sprchové hlavice…
  2. Nouzové osvětlení společných komunikací je napájeno ze zdroje nezávislého na síti (UPS, akumulátor) a se spíná automaticky a to:
  3. Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?
  4. Zóna 1 je ohraničena…
  5. Nejmenší vzdálenost kterékoliv částí uzemnění sdělovacích zařízení do 1000 V, které není napájeno z vlastní transformovny, má být alespoň…

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica