Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Pro souběhy a křižování kabelů do 1 kV v zemi, musí být mezi povrchy kabelů vzdálenost minimálně:
  2. Elektrická zařízení v místnostech a kabinách se saunovými kamny musí mít minimální ochranu krytem…
  3. Konvenční mezní hodnota dovoleného dotykového napětí působící krátkodobě v prostorách zvlášť nebezpečných je…
  4. Musí být provedena doplňková ochrana proudovým chráničem 30 mA v sítích TN, u koncových obvodů napájejících svítidla:
  5. Jak mají být napájeny sklepy, garáže a půdní prostory náležící k bytu?

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica