Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Deskových zemničů se v ČR…
  2. Mohou být vodiče silových obvodů ve společné trubce, kabelu a nebo pod společnou příchytkou s vodiči sdělovacích obvodů?
  3. Připojení svodiče přepětí SPD T2 (přepětí) se provádí vodiči s min. průřezy:
  4. Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší jak…
  5. Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně (dobré řemeslné úrovně), osobou s odpovídající kvalifikací.

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica