Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Doplňková ochrana proudovými chrániči, jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se ve střídavých sítích v případě selhání opatření základní ochrany nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů, se považuje za…
  2. Vedoucí práce je osoba…
  3. Provizorní zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného pracovníka znalého s vyšší kvalifikací.
  4. Vícenásobná zásuvka je považována za…
  5. Provizorní zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného pracovníka znalého s vyšší kvalifikací. Četnost kontrol tímto pověřeným pracovníkem stanoví prokazatelně ........? před uvedením prozatímního zařízení do provozu s ohledem na místní podmínky.

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica