Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší jak…
  2. Elektrická zařízení v místnostech a kabinách se saunovými kamny musí mít minimální ochranu krytem…
  3. Nejmenší vzdálenost kterékoliv částí uzemnění sdělovacích zařízení do 1000 V, které není napájeno z vlastní transformovny, má být alespoň…
  4. Jakým minimálním průřezem vodiče se připojují SPD typ 1 pro ochranu proti blesku?
  5. Jaká má být maximální délka připojovacích vodičů (a+b+c)?
    obrázek

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica