Vzor osvědčení - vyhláška č. 50/1978 Sb.

Evidenční číslo:
OSVĚDČENÍ
Jméno a příjmení:  Igor Hnízdo Narozen: 1. ledna 1991
 
Bydliště:  Obecná škola
 
V pracovním poměru u:  ZŠ předměstí Prahy
 
Odborné vzdělání:  VŠ - elektro *)
 
Praxe:  18 roků *)
Vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle vyhl. č. 50/1978 Sb.,
o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být pověřen:
 • činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací
  • pro samostatnou činnosti (§ 6 vyhl.) na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech
   Třídy A do 1000 V a hromosvodů.
  • pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.) na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech
   XXX
  • - pro řízení činnosti na prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.)
   na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech
   Třídy A do 1000 V a hromosvodů.
   - pro řízení provozu (§ 8 vyhl.) na vyhrazených elektrických zařízeních v objektech
   Třídy A do 1000 V a hromosvodů.

  • samostatným projektováním (§ 10 vyhl.) elektrických zařízeních v objektech
   XXX
  • řízením projektování (§ 10 vyhl.) elektrických zařízeních v objektech
   XXX
Datum: 24. prosince 2009
Razítko organizace
a podpis odpovědného pracovníka
Podpis a razítko organizace
za školitele ELVA – elektrorevize
*) Podle předložených dokladů

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica