Přístrojové vybavení pro revizní činnost

Metrel Instaltest 61557

Metrel Instaltest 61557

Elektrorevize provádíme moderním přístrojem Instaltest 61557 od firmy Metrel, umožňující měřit proudové chrániče, impedanční smyčku, přechodové odpory, izolační odpory do 1000 V.
Kalibrační listy: Kalibrační list 1 ze 2 Kalibrační list 2 ze 2
Metrel MI 3200

Metrel MI 3200

Měření izolací VN zařízení provádíme profesionálním přístrojem MI 3200 (TeraOhm 10 kV) od firmy Metrel, umožňujícím měřit izolační odpory do 10 TΩ měřícím napětím 10 kV při proudu 5 mA. Dále přístroj umožňuje diagnostikovat stav dielektrických látek a měření kapacit 5 µF.
Kalibrační list: Kalibrační list
Illko Revex Profi

Illko Revex Profi

Revize spotřebičů, ručního nářadí a strojů provádíme přístrojem Revex Profi, novinkou od firmy Illko. K usnadnění identifikace spotřebičů je užito čárového kódu vytvořeného tiskárnou Brother a čtečky čárového kódu Illko. Spotřebič je zařazen do databázového software Revize Profi, kterým jsou hlídány revizní lhůty daných spotřebičů.
Kalibrační listy: Kalibrační list 1 ze 3 Kalibrační list 2 ze 3 Kalibrační list 3 ze 3 , Kalibrační list , Kalibrační list
Chauvin Arnoux CA.6412

Chauvin Arnoux CA.6412

Zemní odpory uzemnění a hromosvodů měříme převážně klešťovým přístrojem CA.6412 od firmy Chauvin Arnoux. Přístroj umožňuje měření odporu zemniče a proudu zemničem. Správnou funkci přístroje je možné v terénu ověřit přiloženou kalibrační smyčkou.
Kalibrační listy: Kalibrační list 1 ze 2 Kalibrační list 2 ze 2
Metra Blansko PU 183.1

Metra Blansko PU 183.1

Pro měření rezistivity půdy a zemního odporu jednoho zemniče objektu je používán přístroj PU 183.1 od firmy Metra Blansko.
Kalibrační list: Kalibrační list
Metra Blansko PU 550

Metra Blansko PU 550

Měření osvětlení provádíme měřícím přístrojem PU 550 od firmy Metra Blansko. Luxmetr je vybaven sondou s kosinovým nástavcem pro korekci směrové chyby měření. Přístrojem je možné měřit osvětlení v průmyslových provozech a místa zrakového úkolu (pracovní stoly, školní lavice, aj.). Lze jím taktéž měřit osvětlení komunikací, sportovišť, nouzového a protipanického osvětlení.

Přesnost přístroje je stanovena jako provozní v částečném rozsahu lze provádět některá laboratorní měření v rozsahu jeho technických možností. Zjištění a vyhodnocení intenzity osvětlení vypovídá o stavu osvětlovací soustavy. Při nevyhovujícím výsledku údržbář provede kontrolu nebo částečnou výměnu světelných zdrojů, krytů světlometů, či čištění a údržbu povrchů stěn a podlah.

Kalibrační list: Kalibrační list
Prova Instruments Inc. PROVA 23

Prova Instruments Inc. PROVA 23

Přístroj PROVA 23 od firmy Prova Instruments Inc. je určen pro měření unikajících proudů a analýzu sítí. Zjišťuje rychlé špičky přechodových dějů a harmonickou analýzu do 99. harmonické. Dále měří zdánlivý, činný a jalový výkon, fázový úhel, harmonické zkreslení a jiné veličiny vypovídající o stavu sítě a připojených zařízení.
Kalibrační listy: Kalibrační list 1 ze 2 Kalibrační list 2 ze 2
CHY 41R

CHY 41R

Jedná se o RLC můstek k přesnému měření odporu, kapacity, indukčnosti, koeficientu ztrát D a činitele jakosti Q.
Kalibrační listy: Kalibrační list , Kalibrační list
Fujitsu Siemens AMILO

Fujitsu Siemens AMILO

Data jsou zpracovávána na notebooku AMILO od firmy Fujitsu Siemens.
Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže ŠmakalBezvaVěc.czCyklo Bečica