Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Nejmenší vzdálenost kterékoliv částí uzemnění sdělovacích zařízení do 1000 V, které není napájeno z vlastní transformovny, má být alespoň…
  2. Je-li konstrukce bytu či domu zcela či z části z hořlavých materiálů (dřevostavby),…
  3. Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?
  4. Pro každé elektrické zařízení musí být určena…
  5. Elektrické zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu, i po každé důležitější změně nebo rozšíření prohlédnuto a zkontrolováno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s normou.

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže ŠmakalBezvaVěc.czCyklo Bečica