Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Jaká má být maximální délka připojovacích vodičů (a+b+c)?
    obrázek
  2. Provizorní zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného pracovníka znalého s vyšší kvalifikací.
  3. Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší jak…
  4. Zóna 1 je ohraničena…
  5. Doplňková ochrana proudovým chráničem 30 mA v sítích TN, musí být zajištěna u zásuvek:

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže ŠmakalBezvaVěc.czCyklo Bečica