Online testy z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (otázky a odpovědi)

  1. Jaký je minimální průřez mechanicky chráněného vodiče S12 doplňujícího ochranného pospojování?
    obrázek
  2. Pro zásuvkové vývody v místech pro připojení karavanů a stanů, musí být použity proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím…
  3. Mohou být vodiče silových obvodů ve společné trubce, kabelu a nebo pod společnou příchytkou s vodiči sdělovacích obvodů?
  4. Elektroinstalace v umývacím prostoru se umisťuje…
  5. Pokud je instalace vybavena zemničem, tento zemnič…

Kompletní testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem obdržíte po dohodě termínu zkoušek.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

» Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. « » Ceník školení a přezkoušení «

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže ŠmakalBezvaVěc.czCyklo Bečica